Mới nhất

AI

Bard của Google vs ChatGPT

Có 8 thứ Bard có thể làm mà ChatGPT không thể hoặc không làm tốt bằng:
Tìm kiếm trên internet
Yêu cầu bằng giọng nói
Tóm tắt trang web
Vô số plugin
Xuất kết quả trả lời ra nhiều format
Giải thích code
“Google it”
Xem được nhiều phương án trả lời

No Picture
Quản trị

Để nhân viên làm tốt công việc một cách độc lập

Là một quản lý, không phải lúc nào cũng ngồi cùng nhau, kè kè bên nhau để kiểm tra tình trạng công việc được. Và tuyệt vời hơn với những quản lý bận rộn, là thành viên trong team có thể chủ động làm tốt công việc của mình cả khi bạn không luôn có mặt cạnh họ.