No Picture
Tản mạn

Khai trương blogger

Google có rât nhiều dịch vụ thú vị trong đó có Google Site và Blogger đang được nâng câp từng ngày. Quá trình nâng câp bao gồm việc cho phep