Ngôn ngữ

Câu đối Nôm

Những câu đối thuần Việt, dễ hiểu và giàu hình tượng. Chỉ với những câu đối Nôm mới gắn kêt tôt được quá khứ và hiện tại khi con cháu chúng ta có thể đọc hiểu (vì có phiên âm