Chuyên môn

Ethereum cho lập trình viên – Phần 2

Tiếp tục update các nội dung đã tìm hiểu.. Với Ethereum, chúng ta có thể xây dựng các tổ chức tự trị (không có trung tâm quản lý): DAOs (Decentralize Autonomous Organizations) DAC (Decentralize Autonomous Corporation) Giao thức Giao thức

Chuyên môn

Ethereum cho lập trình viên – Phần 1

Đây là một trong loạt bài về Ethereum mà mình viết trong quá trình tìm hiểu lý thuyết và áp dụng nó. Nội dung bài viết có thể sẽ được thêm/cập nhật bất cứ lúc nào tuỳ vào tình hình

Chuyên môn

Thêm thẻ hreflang vào blogspot

Thẻ này dùng để mách Google biết được ngôn ngữ sử dụng trên website của bạn để hiển thị kết quả cho người tìm kiếm trong ngôn ngữ đó. Nhờ thằng Search Console báo mình mới biết blog của mình

Chuyên môn

Xuất console.log() của Chrome ra file

Chúng ta có thể  dùng console.log() của Chrome để ghi log khi debug ứng dụng Javascript. Tuy nhiên vì chức năng này nằm trong Developer Tools của Chrome nên có thể hơi phiền phức, chúng ta có thể chuyển sang

Chuyên môn

Dòng shebang trong file bash

Dòng đầu tiên trong file bash script Chúng ta thường thấy dòng đầu tiên trong file bash script hay được viết như sau #!/bin/sh #!/bin/bash Và đôi khi là #!/usr/bin/perl #!/usr/bin/php Đây được gọi là shebang, là dòng có nhiệm