Chuyên môn

Các chỉ báo kỹ thuật trong trading #1

Bước vào crypto trading cũng hơn 3 năm rồi nhưng quả thực cho đến gần đây vẫn không hiểu hết những chỉ báo mà các trader hay nói tới. Nhận thấy đây là một thiếu sót lớn lao nên hôm