Chuyên môn

Về “Sự sụp đổ tiền tệ”

Chủ đề khủng hoảng kinh tế gần đây được nhắc nhiều, cả trên báo chí chính thống và trao đổi trong các group mạng xã hội, nhất là giới trading. Vậy sự “sụp đổ” này có ghê gớm không? Ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào? Và ta nên làm gì bây giờ?