Android Studio – Một số lỗi khi build bằng Gradle

Vậy là Google cũng đã nâng Android Studio lên thành phiên bản stable đầu tiên 1.0.0 (tính đến hiện tại thì bản Beta đã là 1.0.2).
Từ phiên bản 1.0 Release Candidate 1, giao diện đã được thay đổi với logo mới và giao diện theo kiểu phẳng đương đại.

Với phiên bản này, khi build sẽ gặp một số lỗi ở Gradle như

  • Gradle DSL method not found: ‘runProguard()’ 
  • Gradle DSL method not found: ‘zipAlign()’ 
  • Gradle DSL method not found: ‘jniDebugBuild()’ 
  • Gradle DSL method not found: ‘renderscriptDebug()’
Vì trong bản 0.14.0 (2014/10/31) Google đã sửa tên các thuộc tính lại nên những source build với bộ Build này trở đi phải sửa lại như sau:

  • BuildType.runProguard -> minifyEnabled
  • BuildType.zipAlign -> zipAlignEnabled
  • BuildType.jniDebugBuild -> jniDebuggable
  • BuildType.renderscriptDebug -> renderscriptDebuggable
  • ProductFlavor.renderscriptSupportMode -> renderscriptSupportModeEnabled
  • ProductFlavor.renderscriptNdkMode -> renderscriptNdkModeEnabled

Ok, vậy là cuộc đời vẫn đẹp sao nhé. Have a nice day!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.