BTC: Đang vùng thận trong nhưng áp lực bán đã giảm nhiều

  • BNBUSDT: Đang vùng nguy hiểm, nên thoát 50% hàng ra ngồi đợi.
  • BTCUSD: Nhiều người lo sợ sẽ có giảm mạnh. Tuy nhiên theo 1 số liệu về số Bitcoin đang nằm trên các sàn hiện ở mức rất thấp, do đó áp lực bán trên các sàn cũng thấp. Nếu giá tiếp tục giảm thì có thể là một cơ hội mua DIP.
  • Tâm lý thị trường:
    • Coin Defi là hot trend
    • ICO quay trở lại với áo khoác mới tên là Defi
    • Một số người nổi tiếng trong giới tài chính truyền thống (Chứng khoán, Vàng, BĐS) nay đã bắt đầu nói về Bitcoin/Blockchain

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.