Các chỉ số Bitcoin mới nhất tháng 11/2022

Nay đang có vụ SBF mất thanh khoản, tình thế domino đang diễn ra trong giới tay to đầu tư.

Liếc qua một vài chỉ số Bitcoin.

Biểu đồ giá thực tế Bitcoin
Chỉ số CBBI, hiện đang là 4 vào 13/11/2022
Chỉ số tham lam sợ hãi: Cực kỳ sợ hãi
NUPL đang thể hiện các nhà đầu tư Bitcoin đang lỗ
Sáng tạo mới sau biểu đồ S2F của PlanB, đường giá đang rớt dưới band dưới cùng :fun_face:

Kết luận

Theo dõi tiếp trong 1 năm nữa trước khi có action lớn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.