Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ sẽ sớm phải công khai tài khoản tiền điện tử của mình

nghị sĩ quốc hội tiền điện tử

Chúng ta sẽ sớm biết được những thành viên nào của Hạ viện Hoa Kỳ đã chấp nhận tham gia việc sử dụng tiền điện tử.

Một bản lưu trữ đã đưa ra bởi Quốc hội xác nhận là tất cả những luật gia, công tố viên và thành viên rằng họ phải công khai bất cứ khoản đầu tư tiền điện tử nào lớn hơn 1000$.
Các luật gia đã được yêu cầu làm sáng tỏ những vụ đầu tư đó trong các báo cáo điều tra tài chính hằng năm của họ. Thêm vào đó, họ phải báo cáo bất cứ hoạt động mua hay bán tiền điện tử nào với giá trị nhiều hơn 1000$ không quá 45 ngày sau việc giao dịch đó.

“Trong trường hợp đặt biệt, Quốc hội đã xác định rằng với sự tôn trọng dành cho sự cáo buộc về tài chính, đồng tiền điện tử sẽ được coi như là ‘một hình thái khác của chứng khoán’ và vì vậy nên chủ đề để báo cáo trên sự vạch trần kinh tế thường niên Báo cáo điều trần tài chính (FD Statement hoặc Statements) và trên Báo cáo giao dịch định kỳ ( PTRs) xuyên suốt một năm.

Bởi vì sự phát triển tự nhiên của những đồng tiền điện tử, Quốc hội đưa ra kiến nghị rằng tất cả ai có đặt câu hỏi về tiền điện tử thì hãy gọi đến nhân viên hướng dẫn của Quốc hội”

Bản lưu trữ cũng nhắc nhở các thành viên của Quốc hội rằng họ cũng bị cấm thu nhập nhiều hơn 28.050$/năm từ những việc làm thêm bên ngoài bao gồm đào tiền điện tử.

Các luật gia phải đối mặt với những yêu cầu cáo buộc cứng rắn từ năm 2012, khi mà một luật sư thông qua việc cáo buộc các thành viên của Quốc hội và gia đình của họ về lượng lớn báo cáo chứng khoán, trái phiếu và giao dịch gốc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.