Chuyên môn

Review các Bitcoin index Nov 2023

Bitcoin và crypto nói chung đang có một đợt tăng mạnh mẽ thoát khỏi vùng đáy, vừa đạt ATH của 2023. Chỉ còn tầm 5 tháng nữa là đến halving tiếp theo. Đã lâu không xem các chỉ số, nay ngồi check lại, đặng tính plan hiệu quả hơn cho cycle tiếp theo

Automation

Tự động hóa quy trình với n8n (nodemation)

n8n là một công cụ tự động hóa workflow mạnh mẽ, cho phép bạn kết nối và tương tác với nhiều dịch vụ và ứng dụng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng n8n để tạo một API lấy bài viết nổi bật trên VnExpress hôm nay.

Chuyên môn

7 loại NFT

NFT là một thành tố mới, ra đời sau sự xuất hiện của token. Chính xác hơn, NFT là những bộ tiêu chuẩn trên blockchain cho phép quyền sở hữu tài sản số một cách bảo mật, có thể tương tác và tổ hợp.
Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể sở hữu thực sự một tài sản điện tử.

Chuyên môn

Rút ra được gì sau khi đọc Cha giàu cha nghèo?

“Cha giàu cha nghèo”, quyển sách nổi tiếng của Robert T. Kiyosaki mà những ai bắt đầu tìm hiểu về quản lý tài chính cá nhân đều nên đọc qua. Chắc hẳn rất nhiều người sau khi đọc xong sẽ cảm thấy giáo dục trên trường học của chúng ta đang thiếu trầm trọng một vấn đề: Chính là giáo dục về tài chính cá nhân. Bài này sẽ cover một số điểm quan trọng từ quyển sách cho những ai chưa đọc, những ai đọc rồi thì hãy chia sẻ thêm suy nghĩ nhé.

Chuyên môn

Staking trên blockchain: Nền tảng mô hình kinh tế mới

Ethereum sẽ là một loại trái phiếu chính phủ mới. ETH dưới dạng tài sản staking, hay nói cách khác là một tài sản PoS trên mạng blockchain lớn thứ hai thế giới, sẽ thay thế trái phiếu Kho bạc (TPKB) Mỹ dưới vai trò một loại tài sản phi rủi ro cho bất cứ danh mục đầu tư nào. Đây sẽ là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử thị trường tài chính. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích lý do tại sao.

Paradigm Shift
Chuyên môn

Công cuộc tái phân phối của cải vĩ đại mang tên crypto

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng là một đặc tính khó tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản (tự do). Crypto tạo ra một cú sốc hệ thống lớn, giúp tái phân phối lại của cải và tạo ra sự công bằng mới cho xã hội loài người giống như những cú sốc khác đã từng diễn ra trong quá khứ.

Chuyên môn

Giải ảo EIP-1559

Hôm nay cuối tuần, ngồi giải ảo về EIP-1559 của Ethereum. Nhiều người còn mơ hồ, và một số thì đang hiểu sai. Cố gắng giải thích những khía cạnh cốt lõi một cách đơn giản nhất.

Chuyên môn

[Defi] APR và APY khi farming

Khi tham gia farming, điều hấp dẫn người chơi nhất đương nhiên là lợi nhuận canh tác. Tuy nhiên có 2 thông số liên quan tới cách tính lợi nhuận là APR và APY cùng tồn tại, đôi khi farm này hiển thị APR còn farm khác hiển thị APY. Do đó cần hiểu 2 tham số này để vận dùng phù hợp trước khi bước vào farm.

Chuyên môn

Dòng tiền đang chảy vào mạng lưới Polygon

Mấy nay quan sát xu hướng dòng tiền trong Defi, mình thấy nổi bật lên dòng tiền liên tục đổ vào mạng lưới Polygon (MATIC). Tổng giá trị bị khóa (TVL: total value locked) trên Polygon đã tiến dần lên đầu bảng, và hôm nay chính thức chiếm vị trí thứ 3 của Compound với con số 6.72 tỷ USD