Đam mê nằm bên ngoài bản thân?

Đam mê không nằm ở một dự án cụ thể. Nó nằm ở một con người cụ thể. Một số người bị đam mê choáng lấy, bắt buồn từ cảm giác muốn hành động vì đam mê trong bản thân họ.

Thách thức của bạn không phải là tìm ra một dự án tốt hơn hay một vị sếp tốt hơn. Bạn cần phải nắm bắt được ý nghĩa của cảm giác đam mê. Những người có đam mê luôn tìm cách làm những chuyện ra trò.

Sự kết hợp giữa đam mê và nghệ thuật chính là điều biến một người thành nòng cốt.

Linchpin – Seth Godin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.