Để nhân viên làm tốt công việc một cách độc lập

Là một quản lý, không phải lúc nào cũng ngồi cùng nhau, kè kè bên nhau để kiểm tra tình trạng công việc được. Và tuyệt vời hơn với những quản lý bận rộn, là thành viên trong team có thể chủ động làm tốt công việc của mình cả khi bạn không luôn có mặt cạnh họ.

Bốn bước đơn giản (cho bất kỳ task to nhỏ nào):

  1. Đặt mục tiêu rõ ràng vào đầu ngày / đầu kỳ trước khi bạn vắng mặt. Mục tiêu phải cụ thể, đo lường được tiến độ, có thể hoàn thành được.
  2. Định hướng cách làm, hỗ trợ tư vấn bằng kinh nghiệm của mình, kết nối đến những người hỗ trợ phù hợp khác để nhân viên của bạn có thể chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạn vắng mặt.
  3. Thường xuyên hỏi thăm tình hình, khó khăn gặp phải để nhân viên hiểu rằng bạn sẽ luôn xuất hiện để hỗ trợ khi họ cần.
  4. Khi có những tiến bộ tích cực thì nên nhanh chóng tuyên dương, động viên, ăn mừng. Và tất nhiên là khi họ đi chệch thì cũng cần nhanh chóng đưa ra tư vấn điều chỉnh hướng xử lý.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.