Dòng shebang trong file bash

Dòng đầu tiên trong file bash script

Chúng ta thường thấy dòng đầu tiên trong file bash script hay được viết như sau

#!/bin/sh
#!/bin/bash

Và đôi khi là

#!/usr/bin/perl
#!/usr/bin/php

Đây được gọi là shebang, là dòng có nhiệm vụ giúp program loader của hệ điều hành biết phải dùng trình thông dịch (interpreter) nào để chạy những dòng lệnh trong file script đó.
Vậy ta có thể hiểu rằng:
#!/bin/bash sẽ dùng bash để thực thi script
#!/usr/bin/perl sẽ dùng Perl để thực thi script,
và tương tự với #!/usr/bin/php sẽ sử dụng PHP.

Còn #!/bin/sh ở đây thực ra chỉ là một symlink (liên kết tượng trưng) vì sh chỉ là một chuẩn và đối với dòng shebang này thì hệ điều hành sẽ gọi shell mặc định của hệ thống thường là #!/bin/bash

Tham số

Chúng ta có thể thêm tham số trong dòng shebang để tuỳ chỉnh lời gọi đến shell thực thi.
#!/usr/bin/perl -T sẽ gọi Pearl thực thi script với tuỳ chọn kiểm tra lỗi mã gây ra những vấn đề về security như SQL Injection..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.