Hamburg, Johannesburg, St Petersburg và..

Vô tình ngồi xem tiểu sử nhóm nhạc Ace Of Base biết nhóm nhạc này xuât thân từ thành phố Göteborg (Gothenburg) ở Thụy Điển, tự nhiên nhớ tới tên mấy thành phố Hamburg, Strabourg, Johannesburg cũng có cái đuôi ~burg. Mà Gothenburg thì ở Thụy Điển, Hamburg thì ở Đưc, Strabourg thì ở Phap còn Johannesburg thì ở tận Nam Phi.

??? Có liên quan gì với nhau?

Tra từ điển Anh-Việt chữ burg: –> thị trấn, thị xã
Vậy là rõ, chữ burg trong tên mấy thành phố này cũng giống như chữ 京 (Kinh / Jing / Kyo) trong tên của mấy thành phố ở Đông Á mình.

List một vài thành phố có chữ ~burg (và cac biến thể, từ bà con) trong tên:

Burg và những từ bourg, berg, burgh, bury, boro, bjerg bà con như thế nào?
Truy xa về nguồn gôc, burg và cac từ trên đều xuât phat từ bhergh- trong ngôn ngữ tiền Ấn Âu (Proto Indo European).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.