Những chữ Nôm thường gặp nhất trong tài liệu

Kho tàng chữ Nôm của ông cha ta để lại cho con cháu không quá nhiều, đó thực sự là những tài sản vô cùng quý báu vì thông qua đó chúng ta có thể có một cái nhìn rõ ràng nhât về lời ăn tiếng nói, cach nghĩ, lối sống của ông cha ta. Tuy nhiên hiện nay không còn nhiều người có thể đọc và hiểu được chữ Nôm. Do vậy, một chut có là một chut quý, được những người còn chut đam mê với những gì tổ tiên để lại âu cũng là phuc cho nươc nhà.

Dự án Nôm tại http://www.nomproject.tk bao gồm nhiều mô-đun nhỏ hơn về công cụ, thống kê, tài liệu giup một người học chữ Nôm có được những thông tin hữu dụng hơn, giup những học giả Nôm có thêm phương tiện cho việc nghiên cứu của mình.

  1. Danh sach chữ Nôm thường gặp nhât, săp xêp theo mưc độ giảm dần về tần số xuât hiện trong tài liệu.
  2. Bộ gõ chữ Nôm trực tuyến
  3. Viêt tay chữ Nôm (Chu Nom Handwriting Pad)
Bảng 135 chữ Nôm thường gặp – Nguồn: Facebook – Trung Nguyễn

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.