Sử dụng bitcoin có nhiều rủi ro
Chuyên môn

Sử dụng Bitcoin trong thương mại đã giảm đáng kể từ tháng 9/2017

Dữ liệu mới được công bố ngày hôm nay cho thấy sự sụt giảm đáng kể về số lượng bitcoin thực sự được sử dụng cho hàng hóa và dịch vụ trong năm qua. Việc sụt giảm về sử dụng bitcoin đã cho thấy nhiều vấn đề về tính thực tiễn khi áp dụng tiền điện tử trong thanh toán thay cho tiền pháp định.