Vấn đề định danh trên Blockchain – P3

Xác minh danh tính trên blockchain

Bài liên quan:


Nhận dạng theo kiểu tập trung (Centralized Identity)

Mặc dù trong những ngày đầu Internet hầu như chỉ tập trung vào việc xây dựng một netwwork sẽ phi tập trung hóa netwwork thế giới, tuy nhiên mạng phân cấp này cuối cùng lại hoạt động trên một lớp cơ sở của các centralized identity. Các tổ chức tập trung đã xác định tính hợp lệ của các địa chỉ IP (như IANA vào năm 1988), và tên miền (như ICANN năm 1998). Cuối cùng, sự tin tưởng đã trở thành một vấn đề nóng hổi trên cả hai mặt của thương mại điện tử. Liệu tôi có thể tin tưởng khách hàng của mình sẽ thanh toán hóa đơn của họ không? Và tôi có thể tin tưởng nhà cung cấp dịch vụ để giao hàng của tôi không? Do đó, vào năm 1995, các cơ quan cấp chứng chỉ, cũng như các tổ chức tập trung, đã đẩy mạnh các công tác cần thiết để giúp các trang web thương mại điện tử chứng minh tính xác thực của họ.

Thật không may, việc cấp quyền kiểm soát danh tính kỹ thuật số cho các cơ quan trung ương của thế giới trực tuyến gặp phải vấn đề tương tự như đối tác của mình trong thế giới vật lý: người dùng bị khóa vào một kế hoạch xác định danh tính độc quyền được kiểm soát bởi một cơ quan duy nhất có khả năng từ chối danh tính của họ hoặc thậm chí xác nhận danh tính giả. Việc tập trung hóa danh tính kỹ thuật số cung cấp cho người dùng quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu nhận dạng đối với các thực thể tập trung một cách vô tư, chứ không phải cho người dùng mà nó thuộc về.

Khi Internet tăng trưởng và khi sức mạnh được tích lũy trên các hệ thống phân quyền phân cấp, một vấn đề nữa đã lại được phát hiện ra. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ đều bắt đầu phát hành cách định danh riêng của họ. Họ mở rộng điều này như cách các trang web đã làm, buộc người dùng phải sắp xếp hàng chục danh tính trên hàng chục trang web khác nhau và cuối cùng dẫn đến việc người dùng có ít hoặc không có quyền kiểm soát bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của họ.

Ngày nay, hầu hết danh tính trên Internet đều tập trung. Chúng được sở hữu và kiểm soát bởi một thực thể duy nhất, như trang web thương mại điện tử hoặc mạng xã hội. Danh tính tập trung có thể hoạt động trong phạm vi tên miền riêng của mình nhưng phải đấu tranh để bắt kịp với sự tăng trưởng nhanh chóng và nhiều trang web và dịch vụ trực tuyến khác nhau mà người dùng ngày nay tương tác. Do đó, chúng ta sống trong một thế giới dữ liệu hỗn loạn đi cùng với tình trạng nô lệ dữ liệu, cái mà:

  • Sự hỗn loạn dữ liệu (Data chaos):
    Những danh tính bị phân mảnh và các dữ liệu cá nhân khác của chúng ta bị  phân tán trên toàn bộ web
    Người dùng phải quản lý hàng trăm tên người dùng và mật khẩu
  • Tình trạng nô lệ dữ liệu (Data Slavery):
    Chúng ta không sở hữu và kiểm soát dữ liệu của riêng mình. Danh tính kỹ thuật số được sở hữu bởi các cơ quan chứng nhận, nhà đăng ký tên miền và các trang web cá nhân (facebook, google, ngân hàng của bạn, trường đại học của bạn …), người dùng phải thuê để sử dụng nhưng cũng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.