Vấn đề định danh trên Blockchain – P5

Xác minh danh tính trên blockchain

Bài liên quan:


Nhận dạng theo quyền bản thân (Self-sovereign identity)

Là việc kiểm soát thông tin cá nhân trên bất kỳ số lượng thế chế chức năng nào trên internet.

Trong hai thập kỷ qua đã có những nỗ lực ngày càng tăng để trả lại quyền kiểm soát danh tính kỹ thuật số cho người dùng. Theo quan điểm nhân văn, các cá nhân cần phải có quyền được hợp thức hóa cho việc kiểm soát thông tin nhận dạng cá nhân của họ, nhưng việc phải đăng ký quốc gia về nhân dạng đã phá hủy chủ quyền đó. Khoảng 2 tỷ người trên thế giới thiếu danh tính được công nhận bởi nhà nước. Cuộc khủng hoảng tị nạn cho thấy cách những người tị nạn phải chịu đựng điều này, họ phải đợi hàng tháng trời nếu như không muốn nói là nhiều năm, để danh tính của họ có thể được chứng minh và chấp nhận tại các nước họ đang xin tị nạn. Mặt khác, nó tạo ra chi phí quan liêu khổng lồ cho các quốc gia chấp nhận người tị nạn vào xã hội của họ, tạo ra những sự lo lắng và chi phí cho tất cả các bên liên quan. Trong một thế giới toàn cầu hóa và dữ liệu được hỗ trợ bởi blockchain và các hợp đồng thông minh, chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề này với các giải pháp phi tập trung mới.

Theo đó, việc hướng đến SSID có nghĩa là chuyển từ tâm lý dùng silo chứa dữ liệu sang tâm lý dùng lớp dữ liệu: Để có đượcSSID thực sự, chúng ta cần tách lớp dữ liệu – nơi mà chungs ta có thể tuyên bố về ta là ai và ta có thể làm gì (kỹ năng lái xe hoặc ngôn ngữ của tôi, bằng đại học) – từ lớp xác minh – nơi người ta có thể xác minh xem thông tin đó có đúng không. Khái niệm này được đẩy mạnh bởi sáng kiến Web of Trust và có nguồn gốc từ PGP.

Năm 1991, PGP đã giới thiệu “Web of Trust” – được thiết lập niềm tin cho nhận dạng kỹ thuật số bằng cách cho phép các trang web khác hoạt động như người giới thiệu và người kiểm chứng các khóa công khai. Bất kỳ ai cũng có thể là người xác thực trong mô hình PGP. Điều này tạo ra một sự tin tưởng phi tập trung cho việc quản lý danh tính. Thật không may, sáng kiến này chỉ tập trung vào các địa chỉ email, có nghĩa là nó vẫn phụ thuộc vào các hệ thống phân cấp tập trung như ICANN đã phát hành các địa chỉ email này. Vì nhiều lý do, PGP chưa bao giờ được chấp nhận rộng rãi, nhưng ý tưởng đã được thử nghiệm.

Các cá nhân như Christopher Allen, và các sáng kiến như Rebooting the Web of Trust đã tiếp tục mạch suy nghĩ này dưới lý tưởng của công nghệ blockchain. Họ ủng hộ quyền tự do ý chí và cho rằng đó là trái tim của SSID. Thay vì chỉ ủng hộ người dùng là trung tâm của quá trình tạo danh tính, SSID đòi hỏi người dùng phải là người quản lý danh tính riêng của họ.

Một số công ty khởi nghiệp đã bắt đầu triển khai các giải pháp nhận dạng tự chủ. Trong khi nhiều trong số công ty khởi nghiệp này tuyên bố rằng họ đang làm SSID thì cách mà họ xác định hoặc phương pháp triển khai lại khác nhau rất nhiều.Trong hai bài đăng trên blog tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về SSID cũng như phân tích và so sánh các công ty khởi nghiệp đang tuyên bố cung cấp dịch vụ này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.